Podania o dofinansowanie

§ 96, paragraf o wypędzonych oraz
uciekinierach (BVFG).
Podanie o dofinansowanie ze środków państwowych.

 

Podstawą pracy referentki kultury Prus Zachodnich jest §96 BVFG mówiący o pieczy ponad kulturą wygnanych i uciekinierów oraz wspomagania pracy naukowej tego regionu.

Niektóre z projektów mogą być dofinansowane ze środków państwowych Beaftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) lub poprzez referentkę na podstawie § 96 BVFG. W obu tych przypadkach, partnerem Państwa jest pani Oxfort, a potrzebne do złożenia podania o dofinansowanie formularze można wydrukować tutaj.

+Antrag für Fördermittel nach 396 BVF (PDF) 
Podanie o dofinansowanie

+ BKM-Vorberechnung (PDF) 

+ Ausgaben und Finanzierungsplan (PDF)
Wydatki oraz plan finansowania

Kontrole podania oraz przyznanie dotacji finansowych przeprowadza referentka kultury wspólnie z Instytutem
Niemieckiej Historii i Kultury w Europie Wschodniej (BKGE)
oraz z Przedstawicielem Rządu do Spraw
Kultury i Mediów

Infor
macje oraz wyjaśnienia do wymóg dofinansowania oraz formularzy można
znaleźć tutaj:
Opis (PDF)

 


Polski

Referat Kultury