Zadania

Głównym jej zadaniem jest miedzynarodowa praca w zakresie przekazu,posrednictwa oraz pielęgnacji kultury i historii Prus Zachodnich według §96 BVFG. Jej docelowa praca publiczna sięga poza granice kraju i obejmuje swoim zasięgiem także kraje Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowej. Do spektrum jej obowiązków można zaliczyć także organizację oraz przebieg międzynarodowych imprez, spotkań, odczytów, wymian kulturalnych, oraz zaangażowanie w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.
Magdalena Oxfort wypełnia swoje obowiązki samodzielnie lub we współpracy z instytucjami.

 


Media oraz praca publiczna
Współpraca z prasą
Dokumentacja
Tłumaczenia

kinder-und-jugendarbeit

Przedsięwzięcia międzynarodowe
Wycieczki
Referaty

museumsarbeit

Praca w Muzeum Prus Zachodnich
Organizacja wystaw i odczytów oraz ich przebiegu

grenzueberschreitende-massnahmen Kulturowe przedsięwzięcia wspólnie z instytucjami, związkami oraz organizacjami
Międzynarodowa wymiana wystaw
Planowanie, organizacja oraz przebieg imprez

zusammenarbeit-mit-den-landsmannschaften Współpraca z Zachodnio Pruskimi organizacjami
Współpraca w organizowanych projektach
Uczestnictwo w organizowanych kongresach oraz imprezach

  Współpraca z Zachodnio Pruskimi organizacjami
Współpraca w organizowanych projektach
Uczestnictwo w organizowanych kongresach oraz imprezach
 

Beauftragter fuer Kultur und Medien